O mnie

Karol Kornatka

-Absolwent kierunku informatyka na wydziale Matematyki i Informatyki UŁ

-Administrator sieci

-Administrator systemów operacyjnych z rodziny Unix

-Administrator dużej infrastuktury Active Directory na poziomie 2008 R2.

-Specjalista do spraw wsparcia systemów informatycznych

-Referent do spraw technicznych w Dziale systemów i Sieci Centrum Informatycznego Uniwersytetu Łódzkiego

Kariera na : http://www.goldenline.pl/karol-kornatka

tel. 507-937-537